O FIRMIE

O FIRMIE

Nasze realizacje

OBJEKTY DROGOWE

Wykonanie prac zbrojarskich na obiektach mostowych. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Bydgoszcz. Główny wykonawca: Budimex Dromex S.A.. Termin realizacji: 2008/2009.

Wykonanie prac zbrojarskich na obiektach mostowych – WD2, WD4, WD5, WD6, WD7, WA8, WD9. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Główny wykonawca: Budimex Dromex S.A. Termin realizacji: 2006/2007r.

Wykonanie prac zbrojarskich płyt jezdnych na obiektach mostowych. Inwestor: Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej Główny wykonawca: Budimex Dromex S.A. Termin realizacji: luty – maj 2007r.

Prace zbrojarskie na obiektach mostowych. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad Główny wykonawca: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. / Bilfinger Berger S.A.. Termin realizacji: 2007/2008r.

Wykonanie prac zbrojarskich na obiektach mostowych. Inwestor: GDDKiA Główny wykonawca: TEERAG-ASDAG POLSKA Termin realizacji: 2008r.

Wykonanie prac zbrojarskich zjazdów i podjazdów. Inwestor: Główny wykonawca: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A.. Termin realizacji: 2008r.

OBJEKTY MIESZKALNE

Nadzór kierowniczy nad budową domu jednorodzinnego Nadzór kierowniczy nad budową domu jednorodzinnego. Inwestor: Prywatny. Termin realizacji: 2008/2009.

Kompleksowe wykonanie prac zbrojarskich na budynkach nr IX i X. Inwestor: ROBYG Development Realizacja: 2005r.

Wykonanie prac zbrojarskich płyty fundamentowej Inwestor: Pomeranka Sp. z o. o.; PKO Inwestycje Główny wykonawca: Polnord S.A. Realizacja: luty 2006r.

Kompleksowe wykonanie prac zbrojarskich na budynku B1 oraz B2 do stanu 0. Inwestor: ROBYG Development Realizacja: 2006r.

OBJEKTY USŁUGOWE

Wykonanie prac zbrojarskich – Stadion EURO 2012 we Wrocławiu Wykonanie prac zbrojarskich – Stadion EURO 2012 we Wrocławiu. Inwestor: Miasto Wrocław. Główny wykonawca: MAX BOEGL. Termin realizacji: 2010r.

Kompleksowe wykonanie prac zbrojarskich pylonów wejścia głównego oraz słupów obwodowych. Inwestor: Fundacja Budowy świątyni Opatrzności Bożej Główny wykonawca: Marciniak S.A. Realizacja: 2006r.

Montaż zbrojeń prefabrykowanych części stropów i ścian. Inwestor: NEINVER Polska Sp. z o.o. Główny wykonawca: Budimex Dromex S.A. Termin realizacji: grudzień 2006 / luty2007r.

Montaż zbrojeń prefabrykowanych ustrojów nośnych. Inwestor: Sanitec Koło Sp. z o.o. Główny wykonawca: Budimex Dromex S.A. Termin realizacji: lipiec 2007 – marzec 2008r.

Wykonanie prac zbrojarskich ścian silosu. Inwestor: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Główny wykonawca: CHEMADEX S.A. Termin realizacji: luty – marzec 2008r.

Cementownia Małogoszcz – pale fundamentowe. Inwestor: Lafarge Cemant S.A. Główny wykonawca: Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. Termin realizacji: marzec – kwiecień 2008r.

Wykonanie prac zbrojarskich konstrukcji silosu. Inwestor: Lafarge Cement S.A. Główny wykonawca: CHEMADEX S.A. Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2008r.

ZBROJARNIA

W sierpniu 2009 roku zapoczątkowaliśmy współpracę w zakresie prefabrykacji stali i montażu pali z Konsorcjum Stali S.A. we Wrocławiu. Maj 2010 – początek współpracy na zbrojarni firmy BSK Return we Wrocławiu. Thyssen Polska w Dąbrowie Górniczej – początek współpracy w zakresie cięcia i gięcia stali nastąpił w maju 2011r. W lutym 2012 roku zapoczątkowaliśmy współpracę z firmą ArcelorMittal w zakładzie w Dąbrowie Górniczej. 2016 – rozpoczęcie wspólpracy z Konsorcjum Stali S.A. w Poznaniu.

Prefabrykacja zbrojenia – BSH, Niemcy. Prefabrykacja zbrojeń, słupów, lamel. Inwestor: Brühler Stahlandel GmbH Realizacja: od 2005r.

W lutym 2012 roku zapoczątkowaliśmy współpracę jako podwykonawcy z firmą ArcelorMittal (dziś Weyland GmbH) w miejscowości Ried im Innkreis.

Referencje

Podziękowania