OFERTA

OFERTA

Zajmujemy się m. in.:

  • Montażem zbrojenia dla obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, inżynierskich oraz infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych i drogowych.
  • Prefabrykacją zbrojenia,
  • Sprzedażą stali.

W naszej ofercie znajduje się również:

  • Przygotowanie inwestycji do budowy - projekt budowlany, wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
  • Prowadzenie nadzoru kierowniczego i inwestorskiego na nowo budowanych, remontowanych i istniejących obiektach budowlanych - w szczególności budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.
  • Kosztorysowanie, wyceny robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu.
  • Wznoszenie budynków jednorodzinnych lub ich elementów.